Formulier voor herroeping

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Henriëtte Keijzer Tuinontwerp, Achtersloot 122, 3401NZ IJsselstein, Nederland, info@wortelbegrenzer.nl:

  • Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

 

 

  • Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 

 

  • Naam/Namen consument(en)

 

 

  • Adres consument(en)

 

 

  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

  • Datum

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Recent bekeken