Gratis verzending vanaf 99 euro | 10% korting vanaf 360 euro | Corona update: we blijven gewoon leveren maar heb wat geduld voor de bezorging omdat de post het extra druk heeft

Algemene voorwaarden

Onderstaande tekst is van toepassing op alle activiteiten en transacties van Henriëtte Keijzer Tuinontwerp, webshop wortelbegrenzer.nl, verder te noemen: wortelbegrenzer.nl.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Wortelbegrenzer.nl, gevestigd aan Achtersloot 122, 3401NZ, IJsselstein Ut. Telefoon nummer +31639365041. E-mail adres: info@wortelbegrenzer.nl. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30179640. BTW-ID NL001936939B74

  1   - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten van Wortelbegrenzer.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Wortelbegrenzer.nl en de consument.
 2. Door het gebruik van de internetsite van Wortelbegrenzer.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel vermeld staan op de internetsite.
 3. Voor meer informatie over uw rechten en plichten als consument voor koop of afstand kunt u terecht op Uw Europa: http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/rights-e-commerce/

2 - Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen van Wortelbegrenzer.nl zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.
 2. De beschrijving van wortelbegrenzer is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alle door Wortelbegrenzer.nl getoonde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Wortelbegrenzer.nl niet. Wortelbegrenzer.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele kleurafwijkingen ten gevolge van het beeldscherm van de consument.

3 - Prijzen

 1. Alle prijzen van de aangeboden artikelen ziin in Euro’s. Prijzen kunnen getoond worden in verschillende munteenheden maar zijn indicatief, afrekening is in Euro's.
 2. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten.
 3. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
 4. Wortelbegrenzer.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. Speciale aanbiedingen zijn geldig voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden of zolang de voorraad strekt.

4 - Betaling

 1. Wortelbegrenzer.nl biedt de volgende betalingsmethoden: iDeal, Bancontact, Sofortbanking, IBAN bankoverschijving, Paypal, creditcard (via Paypal).

5 - Levering

 1. Wortelbegrenzer.nl streeft er naar om de bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden.
 2. Over de verzending van de bestelling wordt de klant bij voorkeur per e-mail geïnformeerd.
 3. Wortelbegrenzer.nl bezorgt wortelbegrenzer bij voorkeur met PostNL (en haar partners).
 4. De verzending van de bestelling vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van Wortelbegrenzer.nl. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending dient u Wortelbegrenzer.nl zo spoedig mogelijk te informeren om het probleem te verhelpen.
 5. Al onze leveringen zijn met een track en trace code. Als deze aangeeft dat het pakket is afgeleverd, eventueel bij buren, beschouwen we de bestelling als geleverd. 

6 – Retour

 1. Voor overeenkomsten die via de internetsite van Wortelbegrenzer.nl tot stand zijn gekomen geldt dat de door de consument bestelde artikelen zonder opgaaf van reden binnen 30 werkdagen na ontvangst van de goederen aan Wortelbegrenzer.nl retour gestuurd kunnen worden. Buiten deze termijn kan Wortelbegrenzer.nl geen retour meer aanvaarden.
 2. Producten die afgehaald zijn worden niet retour genomen.
 3. Producten die door Wortelbegrenzer.nl direct afgeleverd worden bij de consument worden niet retour genomen.
 4. Retour zendingen zijn voor kosten en risico van de consument.
 5. Terugbetaling van retour gezonden artikelen geschiedt door Wortelbegrenzer.nl binnen 10 dagen na ontvangst van deze retour zending.
 6. Indien de gehele bestelling retour wordt gezonden restitueren we ook de standaard aankoop verzendkosten.
 7. Indien de klant iets wilt retourneren dient de klant contact op te nemen met Wortelbegrenzer.nl via ons mailadres, met vermelding van het bestelnummer of factuurnummer. De klant ontvangt dan via mail de retour instructies en het retouradres. Retouren worden alleen in behandeling genomen als deze vooraf via mail bij ons zijn aangemeld.
 8. Retouren worden alleen in behandeling genomen onder de volgende voorwaarden:
  1. Wortelbegrenzer heeft de originele lengte in één stuk en is onbeschadigd
  2. Bevestigingsset is compleet en onbeschadigd.
  3. Onterechte retour zendingen worden weer aan de klant teruggezonden met inhouding van door Wortelbegrenzer.nl op de website dan geldende verzendkosten.

7 – Garantie

 1. Op wortelbegrenzer en de bevestingsset zit twee jaar garantie.
 2. Een garantieaanvraag kan de klant sturen aan info@wortelbegrenzer.nl. Na overleg kan de klant gevraagd worden de artikelen retour te brengen voor beoordeling en eventuele vervanging. Hierbij dient de klant de originele factuur te kunnen overleggen. Zonder originele factuur worden garantie aanvragen niet in behandeling genomen.

8 – Aansprakelijkheid

 1. Wortelbegrenzer.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die de klant lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Wortelbegrenzer.nl. Onder opzet of grove nalatigheid wordt in ieder geval niet verstaan schade die de klant of een derde partij lijdt als gevolg van onjuist gebruik of onvolledigheid van de door de klant geleverde informatie.
 2. Toepassing van wortelbegrenzer is op eigen risico van de klant. Wortelbegrenzer.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het buiten de wortelbegrenzer raken van rizhomen op welke wijze dan ook inclusief doorboring.

9 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Wortelbegrenzer.nl niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Wortelbegrenzer.nl.
 2. In geval van overmacht heeft Wortelbegrenzer.nl het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Wortelbegrenzer.nl zal de klant hierover altijd schriftelijk informeren.

10 – Voorraad

 1. Indien het geval zich voordoet dat het door de klant bestelde artikel onverhoopt niet meer op voorraad is, dan wordt de klant hiervan z.s.m. op de hoogte gebracht door Wortelbegrenzer.nl. De klant heeft het recht om de bestelling van het niet te leveren artikel kosteloos te annuleren. Wortelbegrenzer.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, het bedrag op rekening van de klant terugstorten.

11 – Vragen en Klachten

 1. Wanneer de klant vragen of klachten heeft over producten en/of diensten van Wortelbegrenzer.nl gelieve dit per email te melden aan Wortelbegrenzer.nl op volgend e-mail adres: info@wortelbegrenzer.nl. Wortelbegrenzer.nl zal al het mogelijke doen om de vraag of klacht zo spoedig mogelijk naar tevredenheid te beantwoorden, dan wel op te lossen. Klachten worden in behandeling genomen tot een maand na aankoop. Hierbij dient de klant de originele factuur te kunnen overleggen. Zonder originele factuur worden klachten niet in behandeling genomen.
 2. Bent u het niet eens met de uitkomst?
  Heeft u onze klachtenprocedure helemaal doorlopen en bent u het niet eens met de uitkomst, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een Geschillencommissie via het Europees ODR Platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12 – Privacy

 1. De persoonsgegevens van de klant worden opgenomen in het klantenbestand van Wortelbegrenzer.nl. Wortelbegrenzer.nl zal deze nimmer ter beschikking stellen aan derden mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

13 – Overige bepalingen

 1. Wortelbegrenzer.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website eenzijdig te wijzigen.
 2. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.